Ledergruppe.

Mr. Stephen Dondolo er administrerende direktor i APG, driver kontoret og overvaker alle APG-investeringer. Han stottes av en konsern finansiell leder, personlig assistent og en resepsjonist. Investeringene er strategisk gruppert i fire portefoljer av Fiske; Gaming; Drikkevarer og gruvedrift, ingeniorvitenskap og energi. Begrunnelsen er a gruppere alle sektorrelaterte investeringer sammen for a inkludere en kultur av synergisering, systemintegrasjon og effektivisering av forretningsprosesser; og for a sikre riktig representasjon og verdiskaping av APGs styrepresentasjon.

Vi tror pa forretningspartnerskap som fordeler alle partnere. APG har stor erfaring med a initiere, utvikle og opprettholde sterke og lonnsomme relasjoner med forretningspartnere og medarbeidere. Et sentralt eksempel er vare investeringer i fiskeindustrien. Konsernsjefens rolle er understreket av de enorme synergiene som eksisterer, er samling av ressurser mellom partnerne.

Pioneer Fishing er godt opptatt av APGs «4 + 1» -strategi, som er basert pa operasjonell excellence, kostnadsreduksjon, kapitalforvaltning og lonnsom vekst. APG utover denne overlegne strategien basert pa var visjon, ytelse, mennesker og verdier. Med Standard Bank og African Pioneer erfaring i ovenstaende vil APG og potensielle partnere finne seg i samsvar med disse grunnleggende forretningsfilosofiene.

Selskapet styres strategisk av styret, og et sammendrag av deres forretningsopplevelse er som folger:

Sakhiwo G Zamisa.

Mr. Zamisa er for tiden Human Resources Manager pa Borbet SA. Han har bakgrunn og brede erfaringer innen Human Resource Management, Industrial Engineering og Production Management som tidligere har jobbet som Human Resources Manager og Industrial Engineer hos en rekke selskaper, inkludert Faurecia Interior Systems, Continental Tire SA, Ford Motor Company, Volkswagen Sor-Afrika og Nampak Bolge. Han har v rt veldig n rt involvert i en rekke viktige omrader innen utvikling, oppl ring og transformering av menneskelige ressurser. Han har v rt n rt involvert i ferdigheter med ferdighetsutvikling, introduksjon av l rerskap, oppfolgingsplanlegging og sysselsettingsaksjer etc.

Styreleder for African Pioneer Group, direktor for Uitenhage Despatch Skills Development (UDSD) (Pty) Ltd. Medlem av medarbeiderforetak. Eldste ved Lorraine Methodist Church.

Han har en MBA fra Universitetet i Stellenbosch, og blant flere andre diplomer, har en i selskapets retning gjennom Graduate Institute of Management and Technology (GIMT) og Institute of Directors (IOD).

Mzukisi Stephen Dondolo.

Mr. Dondolo, en Eastern Cape-forretningsmann, ble karet til «Entrepreneur of the Year» av IMM i 1990 og Business Partners Entrepreneur of the Year i 2002. Han har en grad i okonomi og et diplom i markedsforing. Han har to ganger blitt valgt for USA-SA-Leadership Exchange Program, som gjorde det mulig for ham a besoke USA og andre land.

Som direktor for flere bedrifter radgiver han, leder, motiverer og styrer utviklingen av en mangfoldig portefolje av n ringsliv og samfunnsinteresser. Han er direktor, radsmedlem og leder av en rekke styre og komiteer, inkludert BKBs revisjonsutvalg. Han er styremedlem pa Coca Cola Fortune, et datterselskap av Coca Cola SABCO, og er leder av Pioneer Slots og Pioneer Fishing, det storste fiskerfirmaet i Sor-Afrika.

Mr. Dondolo har reist omfattende og har fatt stor erfaring med ny forretningsutvikling. Han er involvert i ulike sportsorganisasjoner og samfunnsutviklingsprogrammer.

Nomkhitha Mfono.

Nomkhitha Mfono er for tiden juniorforvalter hos JP Morgan Worldwide Securities Services, hvor hun styrer et lag innenfor NAV-prisomradet.

Hun har jobbet i finansbransjen i over 5 ar. Hennes karriere startet ved fremtidig vekst Asset Management som en trainee Compliance Auditor og har jobbet som fond revisor for State Street. For sin nav rende stilling jobber hun som Business Analyst og Reporting Specialist (Hedge).

Nomkhitha Mfono har en b-tech grad i beskatning fra Cape Peninsula University of Technology.

Ms Zola Baba Tshefu.

Ms Zola Baba Tshefu er direktor i Elite Bingo. Zola er grunnlegger og administrerende direktor i LiLiBo Investments (Pty) Ltd, et svart kvinnelig eide konsultasjons- og investeringsholdingselskap i Ost-Cape, som prim rt har fokus pa eiendoms-, mineral- og energiressurser og industrisektorer. Som en respektert Black Business-kvinne har hun hatt en rekke nokkelstillinger i offentlig sektor som konsernsjef i Eastern Cape Tourism Board («ECTB»), konsernsjef for Kouga Development Agency («KDA») og Investering Promotion Specialist for Eastern Cape Development Corporation («ECDC»).

Mens pa ECTB ledet Zola organisasjonens omslag og utvikling av en vekststrategi for turisme som satte vei for en robust turismevekst for Ost-Cape. I lopet av hennes tenure pa KDA, etablerte hun byraet; utviklede retningslinjer, systemer og prosedyrer; rekrutterte ansatte; utviklet bedrifts- og forretningsplan; utviklet en hovedplan for kjernemandatomradet; sikret ytterligere finansiering fra IDC og foreldrekommunene; sikret landet fra provinsregeringen; og konkluderte med en prosessinteresseprosess der tre kvalifiserende tilbudsgivere ble listet for utviklingen av kjernemandatomradet og igangsatt forslaget til samtaleprosessen opp til sikring av tre forslag med utvikling verdt mer enn R1 milliarder rand. I lopet av sin periode med ECDC, tilrettelegget Zola nye investeringer og ekspansjonsprosjekter til verdier pa over R2,3 milliarder som bidro til a sikre over 1 500 direkte arbeidsplasser i Ost-Cape.

Hun jobber for tiden i styrene til Eyethu Fishing (Pty) Ltd, Umoya Communications (Pty) Ltd TA Algoa FM, African Pioneer (Pty) Ltd og Pioneer Slots (Pty) Ltd. Hun er medlem av Nelson Mandela Metropolitan University Council og Fungerer ogsa som eksternt medlem av Coega Development Corporation Procurement Committee.

Sivuyile Ntlabezo.

Sivuyile Ntlabezo, har en bakgrunn i loven som han har oppnadd en bachelorgrad i lov og har fungert som direktor pa en av de overste advokatfirmaene i PE, Boqwalana Loon & Connellan. Han var ogsa Partner of Ntlabezo Schady Associates. Han er na direktor for BNI-advokater.

Han var medlem av Radet for PE Technikon, na kjent som NMMU, medlem av Styrelsesradet for Port Elizabeth College, og fungerte som instruktor for advokatsamfunnet i sin egenskap av kvalifisert og erfaren transport, hovedsakelig utdannelse advokater pa transport aspekter av juridisk praksis pa ulike felt. Mr Ntlabezo har v rt i Eastern Cape African Chamber of Commerce – Executive Committee – (1999-2003) Direktor for South African Institute of Black Property Practitioners.

Lionel Billings CA (SA)

Lionel er gift med Juliet og har to barn Cassidy og Jordan.

Lionel har jobbet for selskaper som KPMG, Volkswagen SA, Telkom SA, Business Partners Ltd og Coega Development Corporation. Han er for tiden ansatt hos Coega som CFO. Han har ogsa v rt med pa a starte en rekke bedrifter som grunder.

Gjennom de ulike roller har Lionel fatt omfattende innsikt, kunnskap og erfaring innen ulike bransjer, inkludert deres respektive utfordringer, risiko og kontroller. Han er lidenskapelig om utvikling. Hans kvalifikasjoner inkluderer BComm Acc, BComm Acc (Hons), og han kvalifiserte som regnskapsforer med South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) etter a ha servert artikler med KPMG. Han har tjent og serverer pa ulike styre i bade privat og offentlig sektor.

Sivu Boqwana (Nee Matama.

Sivu er en admitted advokat i High Court of South Africa. Hun har mer enn 10 ars erfaring i handelsrett, compliance og / eller politiske sporsmal. Hun har en spesiell kj rlighet til konkurranserett. For hun ble med i African Pioneer Group, har hun satt pa ulike styre, inkludert styret for Continental Tire South Africa, Sor-Afrika Produsenter Corporation, samt Sor-Afrika dekkgenvinningsplan.

Brendon Wood.

Brendon Wood er finansdirektor for den afrikanske pionergruppen. Han kvalifiserte som Chartered Accountant i 2001 pa KPMG Sor-Afrika. For han ble med i den afrikanske pionergruppen, inkluderte han roller fra en konsern finansdirektor (for en JSE-notert industri- og bilproduktprodusent), en administrerende direktor (for en privat eid skotoyprodusent og forhandler) og en strategisk konsulent (fokusert pa forbruksvarer og transaksjonstjenester). Disse rollene forte til at Brendon fikk omfattende ledelseserfaring innen Strategi, Finans, Operational Management samt Fusjoner og Oppkjop.

Tandisa Nkonki.

Fru Tandisa Nkonki er for tiden African Pioneer Group Administration Officer. Tandisa er registrert regnskapsforer og skatteutover med Institutt for regnskap og handel. Etter a ha kvalifisert seg til et nasjonalt Diploma i regnskap pa da Wits Technikon na Universitetet i Johannesburg i 1997, oppnadde hun et sertifikat i beskatning av personer og selskaper med UNISA i 1998 og i 2014 fikk han et sertifikat i forretningsregnskap med Chartered Institute of Management Accountants CIMA).

Tandisa jobbet for ulike selskaper i Gauteng og Ost-Cape ansvarlig hovedsakelig for regnskaps- og kontoradministrasjon for han ble med i African Pioneer Group.

Camia Geldenhuys.

Ble med i den afrikanske pionergruppen tidlig i 2017.

Hun ble tatt opp som advokat og notar i Grahamstown High Court i 2007. For han ble med i den afrikanske Pioneer-gruppen, var Camia en direktor hos Daniel Saks Incorporated. Dette firmaet ble nylig fusjonert med et eksisterende advokatfirma i Port Elizabeth, og hun benyttet anledningen til a vage seg inn i bedriftsmiljoet.

Camia har oppnadd omfattende juridisk erfaring i a praktisere lov i privat praksis i over 12 ar. Blant hennes andre prestasjoner var hun en av tre nominere i prosesskategori av BWA Regional Business Achiever Awards i 2013.


Hilsen! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!