Gambling gevinster og skatter.

Du ma rapportere og betale en skatt pa gambling gevinster. Denne avgiften gjelder alle former for inntekt opptjent fra gambling, inkludert lotterivinster, raffle gevinster, fortjeneste fra spill pa raser eller sportsbegivenheter, og gevinster opptjent pa kasinoer. Du ma rapportere inntekter av hvilken som helst pengeverdi. Dette betyr at du ma rapportere pengepremier og eventuell ikke-pengepremie, for eksempel bil eller ferie. Heldigvis kan du ogsa trekke bort gambling tap, noe som ofte bidrar til a jevne ut skattingen.

Slik rapporterer du Gambling Gevinster.

Du vil motta et skjema W-2G fra en institusjon som har utstedt dine pengepremier. Dette utstedes nar gevinsten er underlagt foderal tilbakeholdenhet. Hvis institusjonen ikke utsteder denne erkl ringen, blir du ikke fraregnet fra a rapportere gevinstene dine. Du ma rapportere dem pa skjema 1040. Selv ikke skattepliktige gambling gevinster ma rapporteres for a forhindre kriminell aktivitet. Hvis du ikke er sikker pa om du ma betale tilbakehold, se publikasjon 505. Denne IRS-publikasjonen refererer til «Skattedrag og estimert skatt».

Hvordan betale Gambling gevinster.

USAs inntektsskattesystem opererer pa en pay-as-you-go basis. I motsetning til andre skatter, som kapitalgevinstskatt, betales inntektsskatt umiddelbart nar du tjener penger. Med gambling gevinster, kan du velge a ha skatt umiddelbart tilbakeholdt. Hvis dette ikke er et alternativ, ma du betale estimerte skatter kvartalsvis. Du trenger ikke a fylle ut skjemaer for a rapportere inntekter for a kunne omsette estimerte skatt. Du vil bare fylle ut kvartalsvis 1040 og sende en innsjekk i belopet du tror du vil skylde. Pa slutten av aret vil du sende alle skjemaer som gjelder din faktiske arbeidsinntekt. Pa dette tidspunktet vil IRS enten be om flere midler fra deg eller gi retur. Husk: De fleste statlige inntektsskatt er ogsa pay-as-you-go. Du kan bli palagt a sende inn to sjekker hvert kvartal.

Slik trekker du bort pengespill.

Du kan trekke ditt gambling tap hvis du er en skattyter som spesifiserer fradrag. Pakall alle tap som et annet fradrag pa Form 1040, Schedule A. Dette fradraget er underlagt 2 prosent grensen, og du kan ikke trekke mer enn du har rapportert som gevinster i et gitt ar. For eksempel, hvis du gar til et kasino og vinner $ 200 og sa mister $ 100, vil nettoinntektene for dagen bli $ 100. Du betaler skatt pa bare denne $ 100 ved a rapportere $ 200 gevinsten pa 1040 og tapet pa $ 100 pa Schedule A. Men hvis du gar til et kasino og vinner $ 200 og sa mister $ 300, blir nettene for dagen negativt $ 100 . Du vil rapportere $ 200 pa 1040 og deretter trekke bare $ 200 pa Schedule A. Hvis du har sporsmal om hvordan du trekker bort gambling tap, kan du se skjema 529 pa «Diverse fradrag». Husk a holde en detaljert oversikt over dine gevinster og tap for a sikre at du kan trekke riktig ut og betale skatt pa bare summen du tar med hjem i gevinster.

Hva er skattesatsen pa gambling gevinster?

Flertallet av gambling gevinster blir beskattet med en flat 25 prosent rate. Hvis du vinner mer enn $ 5000, kan din inntektsskattesats brukes til a vurdere skatt mot dine gambling gevinster. Du ma rapportere alle gevinster pa 1040 nar du mottar et skjema W-2G fra institusjonen som utsteder betalingen. Visse gevinster, som for eksempel bingo, keno og spilleautomater, kan ikke v re gjenstand for beskatning. Du ma imidlertid fortsatt rapportere all inntekt du har vunnet, inkludert det som ikke er gjenstand for tilbakeholdenhet, for a forsikre deg om at du rapporterer riktig og ikke unngar betaling.

Innholdet pa dette nettstedet er kun til informasjonsformal og er ikke juridisk eller faglig radgivning. Annonserte priser pa dette nettstedet er levert av tredjepartsannonsoren og ikke av oss. Vi garanterer ikke at lanevilkarene eller prisene oppgitt pa dette nettstedet er de beste vilkarene eller laveste prisene tilgjengelig i markedet. Alle utlansbeslutninger bestemmes av utlaner og vi garanterer ikke godkjenning, priser eller vilkar for noen utlaner eller laneprogram. Ikke alle sokere vil bli godkjent og individuelle lanebetingelser kan variere. Brukere oppfordres til a bruke sin beste dommekraft ved a evaluere eventuelle tredjepartstjenester eller annonsorer pa dette nettstedet for du sender inn noen informasjon til tredjepart.


Hilsen! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!