Alle Singapore ting – Real Singapore News.

Skrevet av farhan pa tirsdag, 19.12.2017 – 17:08.

Jeg refererer til artikkelen «Singapore fotball palegger alderskvoter i bud for a revolusjonere S.League» (Channel NewsAsia, 18 desember).

Arkivert under:

NSF & amp; HVIS GF SKJER TABELLENE PA ENTITLED AUNTIE, SOM DEMANDED FOR MRT SEAT.

Skrevet av farhan pa ma, 18.12.2017 – 3:33 pm.

Arkivert under:

Sysselsettingen har gatt ned, men Straits Times sier at arbeidsutsikter forbedrer seg?

Skrevet av farhan pa torsdag, 14.12.2017 – 10:16.

Jeg refererer til artikkelen «Kvartalsrapport for 3. kvartal viser okning i arbeidssokere som er arbeidslose i 25 uker eller mer» (Straits Times, 13. desember).

Arkivert under:

Hvordan l rere gjor eller bryter en elevs fremtid i Singapore.

Skrevet av farhan pa ons, 13.12.2017 – 11:52.

En l rers rolle gar rett og slett utover bare a planlegge og levere leksjoner. Fra a gi inspirasjon, radgivning til moralsk stotte, har en l rer en dyp innvirkning pa studentene.

Arkivert under:

Hvor mange «milliarder» har HDB laget av boligsalg?

Sendt av farhan pa Tue, 12/12/2017 – 12:00.

Den sier at jeg var sjokkert over a vite at videresalgsavgiften skulle utgjore om lag $ 193 000, som utgjorde $ 91 350 (22,5 prosent av videresalgsprisen for mitt forste flate salg i desember 1997) og palopte renter (5 prosent i aret fra desember 1977 til mars 2013). »

Arkivert under:

Taxi onkel blir tatt urinere mer enn en gang i offentlig MSCP av sint sjafor.

Sendt av farhan pa Tue, 12/12/2017 – 11:58.

KOMFORT Drosjesjafor pa SHA 52XX K kan ses ved flere anledninger offentliggjoring pa BLK 181 Marsiling Road MSCP.

Arkivert under:

S & # 039; poreans er kanskje ikke i stand til a nedgradere sine leiligheter for pensjonering tross alt.

Skrevet av farhan pa ma, 11/12/2017 – 5:51 pm.

La oss vurdere en ung singapore som onsker a kjope sitt forste hjem. Det er vanlig a kjope en HDB som ditt forste hjem, da det er betydelig «subsidiert» av regjeringen i forhold til private boliger, og det er tilskudd som gjelder kun forste timere.

Arkivert under:

Har ComCare Assistance hjulpet Singaporeans tidevann over en vanskelig fase?

Skrevet av farhan pa sondag, 10.12.2017 – 11:23.

Synes du at ComCare-hjelpen hjelper Singaporeans «tidevann over en vanskelig fase»?

Arkivert under:

Betyr okt helseprovisjon okt helseforsikring?

Sendt av farhan pa fre, 08/12/2017 – 10:55.

Tror du at var helsetjenestersfinansiering vil bli bedre med okningen i helseprovisjonen neste gang?

Arkivert under:

Flere konkrete tiltak som trengs for a beskytte sarbare Singaporeans.

Skrevet av farhan pa torsdag, 07.12.2017 – 10:44.

Det er urolig a lese rapporter om hvordan et par systematisk hadde misbrukt og forarsaket alvorlig skade pa 26 ar gamle Annie Ee Yu Lian i 8 maneder, noe som til slutt forte til hennes dod. Medierapporter om denne tragiske saken er ikke bare dekket av pressen her, men ogsa i Malaysia. Eu hadde borderline intelligens og paret visste om tilstanden hennes.


Hilsen! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!